ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ